פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

מכנה משותף


בחלק מהמשוואות שיכולות להופיע במבחן הפסיכומטרי מופיע לעיתים שבר בשני האגפים של המשוואה. בכדי לבטל את המכנה, עלינו לעשות מכנה משותף לכפול את שני האגפים במכנה המשותף של המכנים של שני השברים.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.