פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

מכנה משותף


בחלק מהמשוואות שיכולות להופיע במבחן הפסיכומטרי מופיע לעיתים שבר בשני האגפים של המשוואה. בכדי לבטל את המכנה, עלינו לעשות מכנה משותף לכפול את שני האגפים במכנה המשותף של המכנים של שני השברים.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin handelsname clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.