פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מהירות ממוצעת


סוג נוסף של בעיות תנועה המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הן בעיות תנועה של מהירות ממוצעת. בעיות אלה הן בעצם גם סוג של בעיות ממוצעים, שכן עלינו לחשב את המהירות הממוצעת של גוף מסוים בהינתן המהירויות שלו בקטעים שונים.
חשוב להבין כי מהירות ממוצעת היא לא הממוצע בין המהירויות. זאת אומרת שאם יש גוף שנע במהירות 20 קמ"ש ולאחר מכן שינה את מהירותו של-40 קמ"ש, מהירותו הממוצעת לא בהכרח תהיה 30 קמ"ש.
המהירות הממוצעת תלויה בזמן בו הוא נע בכל אחת מהמהירויות. אם הוא נע במשך זמן זהה בשתי המהירויות, המהירות הממוצעת אכן תהיה הממוצע הפשוט בין שתי המהירויות, ובמקרה זה - 30 קמ"ש. אם הזמן בו נע הגוף בכל אחת מהמהירויות אינו זהה, צריך לחשב את המהירות הממוצעת, והיא לא תהיה הממוצע הפשוט בין שני המספרים.

ניתן להבין זאת גם בהיגיון - אם נסעתי במהירות 20 קמ"ש במשך 6 שעות, ורק שעתיים במהירות 40 קמ"ש, הרי סביר שמהירותי הממוצעת לכל אורך הדרך תהיה הרבה יותר קרובה ל-20 קמ"ש מאשר ל-40 קמ"ש.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.