פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

שאלות מסקנה שגויה


בחלק משאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי מופיעות לעיתים שאלות בהן נתונות לנו שתי טענות וכן נתונה מסקנה לא נכונה שהוסקה מהם.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.