פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

טענת תנאי / כללית


הטענה העקרית שבאה לידי ביטוי בשאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי היא טענת תנאי (טענה כללית). רוב השאלות עוסקות בטענות אלו, ואילו טענות קיום (טענות ישיות) מופיעות רק בחלק קטן משאלות ההיגיון הצורני. 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.