פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים
בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שיטה 10


בחלק מבעיות האחוזים בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי ניתן לבצע חישובים מהירים בעל-פה, בעזרת שיטת 10% (שיטה עשר). הרעיון מאחורי השיטה הוא שניתן למצוא כמה הם 10% מכל מספר ללא צורך בחישוב, פשוט על ידי חלוקה ב-10 (או הזזת הנקודה העשרונית מקום אחד שמאלה). באופן זה, ניתן לחשב בעל-פה אחוזים שונים, בין אם מדובר בכפולות של 10 (למשל, 30% או 80%), ובין אם מדובר באחוזים שאינם עגולים (כגון 15% ואפילו 23%).

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.