פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות
בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

לפחות


בחלק מבעיות הסתברות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי, נתבקש למצוא מה ההסתברות שלפחות אחד המאורעות המפורטים יקרה. בבעיות הסתברות מסוג זה, ניתן לחשב את כל ההסתברות של כל אחד מהמאורעות המתאימים, אך בדרך כלל דרך זו תכלול חישוב רק ומיותר. הדרך העדיפה היא לחשב את ההסתברות המבוקשת על ידי חישוב ההסתברות של המאורע המשלים, ולחסר אותה מ-1.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.