פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

טענות נוספות


טענה מורכבת
בשאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי מופיעות לעיתים קרובות טענות מעט שונות.

1) טענה מורכבת - טענה שיש לה מספר תנאים או מספר תוצאוצ.
2) טענה דו-צדדית (טענה דו-כיוונית) - טענה זו נראית כטענה אחת, אך בפועל היא מכילה 2 טענות באותו משפט. 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.