פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה
שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

חיסור ארוך


גם בתרגיל חיסור, כמו בחיבור, נרשום את המספרים כאשר ספרת האחדות של מספר אחד נמצאת מתחת לספר האחדות של המספר השני.
כמו בתרגיל החיבור, נתחיל בספרת האחדות. בכל שלב נחסר את הספרה של המספר התחתון מהספרה המתאימה של המספר העליון.
לעיתים, ניתקל במצב בו הספרה של המספר העליון תהיה קטנה יותר מהספרה במספר התחתון, ולכן לא ניתן לבצע את פעולת החיסור (מכיוון שנקבל תוצאה שלילית).
במצב זה, עלינו לקחת "הלוואה" מהספרה שמשמאל, ולהמשיך לחסר.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.