פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

טרפז שווה שוקיים


מתוך סוגי הטרפז השונים, טרפז שווה-שוקיים נפוץ יחסית בשאלות הגיאומטריה במבחן הפסיכומטרי. לטרפז שווה-שוקיים יש את כל התכונות של טרפז פשוט, ובנוסף, שוקי הטרפז שוות, ולכן הוא סימטרי.

מכיוון שהוא סימטרי, כל זוג זוויות הנשענות על אותו בסיס שוות זו לזו (גם בבסיס העליון וגם בבסיס התחתון), וכן האלכסונים שווים זה לזה ומחלקים זה את זה לשני חלקים השווים ביניהם בהתאמה (ראו סרטוט).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.