פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות
בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

בחירה ראשונה


בחלק מבעיות ההסתברות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי, ישנן מספר בחירות אשר תלויות בתוצאת הבחירה הראשונה.
בדרך כלל הבחירה הראשונה בשאלות אלו לא משנה, והסיכוי שלה שווה 1.

vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin ilac clomipramin 300 mg
clomipramin bivirkninger clomipramin ilac clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.