פסיכומטריהסברים ותרגול


 
 

ציון הבחינה הפסיכומטרית


הבחינה הפסיכומטרית
על הבחינה הציון הפסיכומטרי מועדי פסיכומטרי נהלים ורישום התאמות בבחינה


מה זה הציון הזה?

ברוב המוסדות האקדמיים משקלו של הציון בבחינה הפסיכומטרית שקול לכל הבגרויות יחד. לפיכך, לציון הפסיכומטרי יש חשיבות מכרעת בקבלה ללימודים אקדמיים.

הציון הכללי בבחינה נע בין 200 ל-800. בנוסף, מקבל הנבחן ציון נפרד בכל אחד מתחומי הבחינה, הנע בין 50 ל-150. משקלם של הציונים בכל תחום משתנה בהתאם לסוג הציון, באופן הבא:


ציון כללי:חשיבה כמותית - 40%, חשיבה מילולית - 40%, אנגלית - 20%
ציון בדגש ריאלי:חשיבה כמותית - 60%, חשיבה מילולית - 20%, אנגלית - 20%
ציון בדגש הומני:חשיבה כמותית - 20%, חשיבה מילולית - 60%, אנגלית - 20%

שימו לב! אם נבחנים יותר מפעם אחת - המוסדות מתחשבים בציון הגבוה יותר ולא בציון האחרון!
לכמה שנים זה תקף?

תוצאות הבחינה תקפות לצורך קבלה לאוניברסיטאות לפחות ל-7 שנות הלימוד שלאחר מועד הבחינה (בחלק מהמוסדות אין הגבלת זמן כלל). מספר הפעמים בהם ניתן להיבחן אינו מוגבל, אולם נדרש מרווח זמן של ארבעה חודשים לפחות בין בחינה לבחינה.

ציון יחסי

הציון בבחינה הפסיכומטרית הוא יחסי, ומחושב על פי עקומת ההתפלגות הנורמלית (פחות או יותר).

התפלגות ציונים ארצית

הממוצע הארצי עומד על כ-535 נקודות, מעל 600 מקבלים כ-32% מהנבחנים, מעל 650 מקבלים כ-18% מהנבחנים, ומעל 700 מקבלים כ-7% מהנבחנים.
אולם, כאשר אתם משווים את עצמכם לאחרים, חשוב להשוות את עצמכם לקבוצה המתאימה. הממוצע הארצי כולל את הנבחנים בכל השפות. בבחינה בשפה העברית, למשל, הממוצע עומד על כ-565 נקודות, מעל 600 מקבלים כ-40% מהנבחנים, מעל 650 מקבלים כ-23% מהנבחנים, ומעל 700 מקבלים כ-9% מהנבחנים.

התפלגות ציונים בשפה עברית

טעות נפוצה - נבחנים רבים חושבים שמכיוון שהציון הוא יחסי, לא כדאי להיבחן במועד של "אנשים חכמים", אחרת הציון שלהם ייפגע. האמת היא, שהציון שלכם כלל לא נמדד ביחס לאלו שנבחנים איתכם באותו מועד, אלא ביחס לנבחנים משנים עברו, ולכן אין משמעות באיזה מועד תיבחנו או עם מי - זה כלל לא משפיע על הציון.

דיווח על הציון

הציונים מועברים בתוך 45 יום לאוניברסיטאות בן-גוריון בנגב, בר-אילן, חיפה, העברית בירושלים, תל-אביב והטכניון.
הציונים יועברו בנוסף גם למוסדות נוספים, כפי שתסמנו בטופס ההרשמה.

ציוני הבחינה אינם מועברים למוסדות אחרים מעבר לאלו שסימנתם. המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק לצורך תהליך הקבלה ללימודים ובתנאי שהמועמד באמת נרשם אליהם (לא תקבלו שיחות טלמרקטינג של יועצי לימודים).

בקשות לשינויים (התנגדות להעברה למוסדות, או הוספת מוסדות) יש לשלוח באמצעות הדואר למרכז הארצי . עכשיו הזמן לציין כי הדודה מנס ציונה היא לא מוסד אקדמי ואי אפשר לשלוח אליה את הציון, היא תצטרך להסתפק בטלפון מאמא.

במקביל יישלח הציון בדואר לביתכם. כמו כן תוכלו לראות את הציון באינטרנט (בתנאי שיש לכם מחשב): לבדיקת הציון באינטרנט - לחצו כאן.


תידרשו להקליד פרטים מזהים: שם, מספר זהות, ומספר האסמכתא המופיע בראש הספח "קבלה לנבחן".
אולי זה המקום להגיד לא לזרוק את הספח של טופס ההרשמה - או שאיחרנו?
גם אם זרקתם, תקבלו ספח בסיום הבחינה, ובו רשום מספר האסמכתא.
כמה הערות לפולנים שבכם (וכמה מחברינו הטובים הם כאלו):
הציון מגיע לכולם בו זמנית ולא תוכלו לקבל אותו לפני כולם.

לא יתנו לכם את הציון בפקס או בטלפון, ואם אתם רוצים העתק נוסף כדי למסגר ולתלות בחדר האוכל של הקיבוץ זה יעלה לכם כסף.

אפשרות ערעור

אתם צודקים והמחשב טעה? למרות שקריאת התשובות לא נעשית ידנית אלא באמצעות קורא אופטי, תוכלו לבקש בדיקה נוספת של גיליון התשובות. בדיקה כזו כרוכה בתשלום, אולם אם אכן צדקתם, הכסף יוחזר לכם.

איך פונים מעשית? בטלפון או בדואר.
כדאי לזכור שני כללים:
1. טעות יכולה להיות לשני הכיוונים.
2. מחשבים לא טועים.

הזמנה לבחינה חוזרת

הזמנה לבחינה חוזרת נשלחת בכתב בתוך שישה שבועות מהבחינה.

אל תגיעו למצב הזה. המרכז הארצי עורך בדיקות ומאתר ממצאים חריגים כהגדרתם.

למה הכוונה? אם קבלתם 420 ובבחינה אחריה קבלתם 740 - במקרים אלה לא נמשך הטיפול בבחינה, ומזמינים אתכם לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים.

אם באמת השקעתם והצלחתם לשפר את הציון - אין לכם ממה לחשוש. אתם תתבקשו להיבחן שוב רק על מנת לוודא כי אכן השתפרתם באופן מפתיע וחריג.

אם שלחתם מישהו להיבחן במקומכם - כדאי לשלוח הפעם עורך דין.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.