פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב
מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

הסבר כללי


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 0-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לשאלה, בהתאם לרמת הקושי.

שאלות הגדרת פעולה חדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת) שייכות לנושא האלגברה ומופיעות בתוך פרק החשיבה הכמותית במבחן הפסיכומטרי. בשאלות אלו מוגדרת לנו פעולה חדשה בעזרת דוגמה, עם או בלי הסבר מילולי שמלווה אותה. לאחר מכן, עלינו לבצע את הפעולה בתרגיל כלשהו.
שאלות הגדרת פעולה חדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת) הן שאלות מאוד "פסיכומטריות", אשר בודקות את יכולת הלימוד שלנו ולא רק את הידע.
בשאלות אלו מלמדים אותנו משהו חדש (מגדירים לנו פעולה חדשה), ומיד אחר כך בוחנים אותנו על ההבנה של מה שלמדנו (התרגיל שצריך לחשב ובו מופיעה הפעולה החדשה).

כמובן שישנם סוגים שונים של שאלות הגדרת פעולה חדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת), למשל שאלות בהן נתונה תוצאה של תרגיל מסוים ועלינו למצוא מה יכולה להיות הגדרת הפעולה החדשה המופיעה בו, אך בסופו של דבר, כל השאלות בודקות את יכולת הלימוד וההבנה שלנו מתוך הסבר כתוב, ולכן שאלות אלה מאוד "מתאימות" למבחן הפסיכומטרי, ולמה שהוא מתעתד לבדוק ולבחון אצלנו.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.