פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

בסיסים זהים


אחד הכללים החשובים בחזקות, ובא לידי ביטוי בחלק גדול משאלות החזקות המופיעות במבחן הפסיכומטרי, הוא הכלל של כפל או חילוק בין שני איברים שהבסיס שלהם זהה.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.