פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 0-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה, בהתאם לרמת הקושי.

בעיות הספק מופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. הן יכולות להופיע כבעיות מילוליות, בשאלות השוואה כמותית ולעיתים רחוקות גם בתרשימים.
כמעט תמיד כשנזכרים בשאלות המעצבנות שלמדנו בבית הספר, אנו נזכרים בשאלות עם צינורות שממלאים או מרוקנים בריכות. האמת, גם בפסיכומטרי הן מופיעות לפעמים, אולם בניגוד למה שלמדנו בבית הספר, כאן נלמד שיטות פשוטות בעזרתן נצליח לפתור בקלות גם את השאלות הקשות ביותר (או לפחות נראו לנו קשות בבית הספר).

אמנם כל שאלות ההספק ניתנות לפתרון באמצעות נוסחת ההגדרה של הספק, אך בחלק מסוגי השאלות נלמד שיטות המקצרות את זמן הפתרון.

נוסחת ההספק: עבודה = זמן * הספק

ולאחר בידוד ההספק: הספק = עבודה חלקי זמן


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.