פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים
תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

פאי


פאי הוא מספר שמשמש אותנו לחישוב היקפים ושטחים של מעגלים. חשוב לדעת כי פאי איננו נעלם, וכי יש לו ערך מספרי קבוע ( פאי שווה בערך ל- 3.14).

בשאלות גיאומטריה המופיעות במבחן הפסיכומטרי, אם נגיע לתשובה סופית הכוללת את פאי, אין צורך לחשב אותו, מכיוון שהתשובות במבחן יכילו את הסימן פאי ולא את הערך המספרי שלו.

לדוגמה, נניח והתבקשנו לחשב שטח מעגל, והגענו לכך ששטחו שווה ל-9 פאי סמ"ר. אין צורך להמיר את הפאי ל-3.14, והתשובה הסופית (שתופיע בתשובות במבחן הפסיכומטרי) תהיה 9 פאי.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.