פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים
בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 1-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה, בהתאם לרמת הקושי.

בעיות ריכוזים נדירות מאוד במבחן. בעצם, בעיות ריכוזים אינן סוג חדש של שאלות, מאחר והן בעצם סוג של בעיות ממוצעים ו/או אחוזים.

ישנם 2 סוגים של בעיות ריכוזים:
1.שאלות ערבוב - נפתור בעזרת נדנדה.
2.שאלות אידוי - נפתור ע"י אחוזים.

השאלות הנפוצות יותר בריכוזים הן שאלות ערבוב. 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.