פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים
איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

חיבור וחיסור שברים


חיבור וחיסור שברים זו פעולה שבאה לידי ביטוי בשאלות רבות במבחן הפסיכומטרי. חיבור וחיסור שברים יכול להופיע לא רק בשאלות אלגברה בנושא שברים, אלא גם בכל שאלה בה עלינו לפתור משוואה, בין אם מדובר במשוואה שבנינו לצורך פתרון שאלה בגיאומטריה (למשל, משוואה לחישוב שטח או אורך צלע מסוימת), ובין אם מדובר בבעיות מסוגים שונים כגן תנועה, הספק, ממוצעים וכו'.

כאשר פעולת החיבור ו/או החיסור מתבצעת על שברים בעלי מכנה משותף, כל מה שצריך לעשות זה לחבר ו/או לחסר את המונים של שברים אלה. כאשר השברים אינם בעלי מכנה זהה, עלינו להשוות מכנים טרם נוכל לחברם ו/או לחסרם.

בכדי להשוות מכנים, לעיתים ניתן להרחיב את אחד השברים כך שהמכנה שלו יגיע למכנה של השבר השני, ולעיתים נידרש להרחיב את שני השברים עד שנגיע למכנה המשותף לשניהם.

כאשר עלינו לחבר ו/או לחסר מספרים מעורבים, כדאי תחילה להפוך את המספרים המעורבים לשברים מדומים, ורק לאחר מכן לבצע את פעולת החיבור ו/או החיסור.

ניתן להפריד את המספרים המעורבים, ולבצע את פעולת החיבור ו/או החיסור על המספרים
השלמים בנפרד, ועל השברים שנשארו בנפרד. לעיתים דרך זו תהיה מהירה יותר, ולעיתים, בעיקר בתרגילים מסוימים בחיבור מספרים מעורבים, דרך זו יכולה לסבך אותנו ולגרום לטעויות מיותרות. מסיבה זו, ומהסיבה שחיבור ו/או חיסור מספרים מעורבים מאוד לא נפוץ בבחינה הפסיכומטרית, אם ניתקל בחיבור/חיסור מספרים מעורבים עדיף פשוט להמירם לשברים מדומים.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.