פסיכומטרי



הסברים ותרגול
יחסים


אחוזים




















בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 




 

הצבת 100


במבחן הפסיכומטרי, בחלק גדול מבעיות האחוזים המופיעות בפרק חשיבה כמותית לא מצוינת הכמות של המספר השלם (לא ידוע מהו הערך של ה-100%). במצב זה, הדרך הנוחה ביותר לפתור את השאלה היא להציב את המספר 100 בתור השלם, ולחשב את האחוזים מתוכו. התשובה הסופית שנקבל תהיה באחוזים.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.