פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה
שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

חילוק ארוך


חילוק ארוך היא טכניקה שעוזרת לנו לחלק מספרים גדולים ללא מחשבון. בשאלות האלגברה בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי כמעט שלא נזדקק לה, שכן החישובים שם תמיד יהיו פשוטים. כאשר מדובר בתרגילי חילוק, נוכל לעשות זאת על-ידי פירוק המספר למספרים מוכרים לנו, וללא צורך בחילוק ארוך.

למשל, על-מנת לחלק את 280 ל-5, אפשר לפרק את 280 ל-250 ול-30.
250 לחלק ל-5 הם 50
30 לחלק ל-5 הם 6
לכן, התוצאה הסופית תהיה 56.

טכניקה זו של פירוק מספר היא היעילה ביותר לחישובים שנידרש להם בשאלות האלגברה במבחן הפסיכומטרי.
למרות זאת, נלמד כעת את הטכניקה של חילוק ארוך. כרגיל, טכניקה זו מהווה רשת ביטחון למקרים בהם לא נצליח לחשב בראש או על-ידי פירוק מספר.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.