פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים
איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

שבר מדומה


לעיתים ניתקל במבחן הפסיכומטרי בשבר מדומה אותו יש להפוך למספר מעורב, או במספר מעורב אותו יש להפוך לשבר מדומה.

הפיכת שבר מדומה למספר מעורב
כאשר אנו רוצים להפוך שבר מדומה למספר מעורב, עלינו לבדוק כמה פעמים שלמות המכנה נכנס במונה, ולהוסיף את השארית חלקי המכנה.

למשל, השבר המדומה 9 חלקי 4.
4 נכנס ב-9 פעמיים (עד 8), ולכן החלק השלם של המספר המעורב יהיה 2.
מכיוון שנשארת שארית 1, נחלק אותה ב-4 ונקבל רבע (4 היה המכנה בשבר המדומה).
התוצאה מורכבת מהמספר השלם, ומהשבר שקבלנו, זאת אומרת, שתים ורבע.

הפיכת מספר מעורב לשבר מדומה:
כאשר אנו רוצים להפוך מספר מעורב לשבר מדומה, עלינו להפוך את החלק השלם של המספר המעורב לשבר, ולחבר את השברים שקבלנו.
רובכם ודאי זוכרים את הטכניקה לבצע פעולה זו במהירות - כופלים את המספר השלם במכנה, ומוסיפים למונה. את התוצאה רושמים במונה החדש, והמכנה נשאר כפי שהיה.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.