פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים
איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

שבר מדומה


לעיתים ניתקל במבחן הפסיכומטרי בשבר מדומה אותו יש להפוך למספר מעורב, או במספר מעורב אותו יש להפוך לשבר מדומה.

הפיכת שבר מדומה למספר מעורב
כאשר אנו רוצים להפוך שבר מדומה למספר מעורב, עלינו לבדוק כמה פעמים שלמות המכנה נכנס במונה, ולהוסיף את השארית חלקי המכנה.

למשל, השבר המדומה 9 חלקי 4.
4 נכנס ב-9 פעמיים (עד 8), ולכן החלק השלם של המספר המעורב יהיה 2.
מכיוון שנשארת שארית 1, נחלק אותה ב-4 ונקבל רבע (4 היה המכנה בשבר המדומה).
התוצאה מורכבת מהמספר השלם, ומהשבר שקבלנו, זאת אומרת, שתים ורבע.

הפיכת מספר מעורב לשבר מדומה:
כאשר אנו רוצים להפוך מספר מעורב לשבר מדומה, עלינו להפוך את החלק השלם של המספר המעורב לשבר, ולחבר את השברים שקבלנו.
רובכם ודאי זוכרים את הטכניקה לבצע פעולה זו במהירות - כופלים את המספר השלם במכנה, ומוסיפים למונה. את התוצאה רושמים במונה החדש, והמכנה נשאר כפי שהיה.
ed caused by diabetes sildenafil diabetes
new prescription coupons blog.nvcoin.com lilly cialis coupon
free cialis coupon site cialis discounts coupons
cialis coupon codes blog.suntekusa.com cialis coupons from manufacturer
prescription drug cards mha.dk prescription discount coupons
prescription drug cards site prescription discount coupons
coupons cialis open online cialis coupons
keppra injectable open keppra eureka
amoxicilina amoxicillin amoxil 875
motilium pregnancy class link motilium uses
prescription discount coupons iscsi.com cialis discount coupons online
coupon for cialis coupons cialis prescription drug cards

new prescription coupons discount card for prescription drugs lilly cialis coupon
new prescription coupons blog.nvcoin.com lilly cialis coupon
cialis prescription coupon click cialis discount coupon
free prescription cards blog.suntekusa.com coupon for prescription
free prescription cards blog.suntekusa.com coupon for prescription
prescription discount coupon prostudiousa.com prescription drug cards
ibuprofen 400 ibuprofen wirkung ibuprofen
buscopan dragees buscopan 10 mg buscopan wirkung
ocean read ocean siec
cialis cvs coupon site.cegep-rimouski.qc.ca cialis walgreen coupon
jasmine tridevil read jasmine trinca
keppra eureka keppra 1000 keppra 750
tegretol ilo.dataflow.com.lb tegretol
prescription discount coupons go cialis discount coupons online
oxcarbazepine dosage bilie.org oxcarbazepine side effects

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.