פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

יחס חדש


בחלק מבעיות יחס בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי מתבצע שינוי בכמויות ולפיכך היחס משתנה, ועלינו למצוא את היחס החדש לאחר השינוי. הדרך הנוחה ביותר לפתור בעיות יחס חדש היא על-ידי בניית משוואה בהתאם לנתוני השאלה. חלק משאלות יחס חדש ניתן לפתור כמעט ללא חישוב, על ידי חלוקת השינוי בכמות במספר יחידות היחס שהשתנו, אך שיטה זו ישימה רק בביות יחס חדש מאוד ספציפיות, ולכן לא נלמד אותה.
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger markepris.site clomipramin 300 mg

vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.