פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים
בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

הגדרה


מעבר מאחוז לשבר ומשבר לאחוז:
100% מייצג את השלם, ולכן החלק היחסי מתוך 100 מייצג את החלק היחסי מתוך השלם.

דוגמה:
50% - 50 מתוך 100 הם חצי, ולכן 50% מתוך שלם כלשהו הם 1/2 מהשלם.
25% - 25 מתוך 100 הם רבע, ולכן 25% משלם כלשהו הם 1/4 מאותו שלם.
20% - 20 מתוך 100 הם חמישית, ולכן 20% משלם כלשהו הם 1/5 מהשלם.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.