פסיכומטרי



הסברים ותרגול
יחסים


אחוזים




















בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 




 

הגדרה


מעבר מאחוז לשבר ומשבר לאחוז:
100% מייצג את השלם, ולכן החלק היחסי מתוך 100 מייצג את החלק היחסי מתוך השלם.

דוגמה:
50% - 50 מתוך 100 הם חצי, ולכן 50% מתוך שלם כלשהו הם 1/2 מהשלם.
25% - 25 מתוך 100 הם רבע, ולכן 25% משלם כלשהו הם 1/4 מאותו שלם.
20% - 20 מתוך 100 הם חמישית, ולכן 20% משלם כלשהו הם 1/5 מהשלם.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.