פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים
מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

משולש ישר זווית


משולש ישר זווית הוא המשולש החשוב ביותר בשאלות גיאומטריה המופיעות במבחן הפסיכומטרי. בעזרת משפט פיתגורס (אותו נלמד בהמשך), ניתן לחשב אורכן של צלעות ללא שימוש בטריגונומטריה, ולכן המרכז הארצי לבחינות והערכה עושה בו הרבה שימוש והוא משולב בשאלות רבות בגיאומטריה (למשל מעגלים ותלת-מימד).


משולש ישר זווית הינו משולש אשר אחת מזוויותיו שווה ל- 90 מעלות.

משפט פיתגורס הוא אחד המשפטים בהם נעשה הכי הרבה שימוש בשאלות גיאומטריה המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. בעזרת משפט פיתגורס ניתן למצוא אורך של צלעות, ולכן נעשה בו שימוש רב בשאלות השונות.

ישנן שלשות פיתגוריות (שלשות של מספרים שלמים עליהן נסביר בהמשך), שחשוב לזכור בעל-פה. שלשות אלה מהוות "קיצור דרך" למפשט פיתגורס, וכאשר ניתקל בהן בשאלות במבחן הפסיכומטרי, ניתן יהיה למצוא אורכי צלעות במהירות, כמעט ללא כל חישוב.
מכיוון שבמבחן הפסיכומטרי יש מגבלה של זמן, ועלינו לבצע חישובים באופן מהיר, הרי שאם נכיר את השלשות הפיתגוריות נחסוך זמן יקר.

בכל משולש ישר זווית מתקיים משפט פיתגורס - סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר.
ישנן שלשות של מספרים שלמים, המהוות צלעות של משולשים ישרי זווית. מכיוון ששלשות אלה מורכבות ממספרים שלמים (ללא שורש), הן מופיעות בחלק גדול מהתרגילים בבחינה, ולכן כדאי ללמדן בעל פה. כך נוכל לחסוך את החישוב במהלך הבחינה.

ישנן אינסוף שלשות פיתגוריות, אולם בבחינה משתמשים בעיקר בשתיים מהן: 3:4:5 ו-5:12:13.
בקורסי פסיכומטרי מלמדים גם שלשה נוספת: 8:15:17, אבל היא לא ממש מופיעה בבחינה הפסיכומטרית, ואפילו חלק מהמדריכים לא זוכרים אותה בעל פה...

דרך לזכור בעל פה את שתי השלשות הנפוצות:
3:4:5 - זה לא ממש בעיה...
5:12:13 - חמסה, בת-מצווה, בר-מצווה :-)


ישנם שי משולשים ישרי זווית מיוחדים - משולש זהב ומשולש כסף (בורקס)

משולש זהב - 30:60:90
משולש זהב הוא משולש ישר זווית מיוחד, בו הזוויות הן בנות 30 מעלות, 60 מעלות ו-90 מעלות.
משולש זהב מופיע לא מעט בשאלות הגיאומטריה במבחן הפסיכומטרי, וזאת משתי סיבות עיקריות:
ראשית, משולש זהב הוא מחצית ממשולש שווה צלעות, ולכן הוא מופיע לעיתים גם בשאלות בהן יש משולשים שווי צלעות. שנית, במשולש זהב קיים יחס צלעות קבוע, בעזרתו ניתן לחשב את אורכי שתי הצלעות האחרות של המשולש כאשר נתונה צלע אחת.

במשולש זהב, הניצב הקטן שווה למחצית היתר, ולכן ניתן לחשב את הניצב הגדול בעזרת משפט פיתגורס. מכיוון שמדובר ביחס צלעות, הרי שגם היחס של הניצב הגדול נשאר קבוע, ושווה לניצב הקטן כפול שורש 3.


משולש כסף / בורקס
משולש כסף הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים. שתי הזוויות החדות שלו (זוויות הבסיס) שוות ל-45 מעלות. משולש זה נקרא גם משולש בורקס, בשל הדמיון הרב שלו לצורתו של בורקס גבינה (בורקס תפו"א הוא מלבני ובורקס פטריות הוא לרוב בצורת חצי עיגול).

משולש כסף /בורקס מאוד נפוץ בשאלות הגיאומטריה במבחן הפסיכומטרי, בין השאר מכיוון שכאשר מחלקים ריבוע על ידי אלכסונים, נוצרים בתוכו משולשי כסף / בורקס.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.