פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים
בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שאלות ערבוב


הסוג הנפוץ ביותר של בעיות ריכוזים בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הוא שאלות ערבוב, בהן מערבבים שתי תמיסות בעלות ריכוז שונה, ומתקבלת תמיסה שלישית בעלת ריכוז ביניים.
בעיות ערבוב (או בעיות תערובת) ניתן לפתור כבעיות אחוזים לכל דבר, או כבעיות ממוצעים - בדיוק כמו בעיות ממוצע משוקלל, כאשר לריכוז התמיסה נתייחס כמו אל הממוצע.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.