פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

פיתגורס


לעיתים, כותבי המבחן הפסיכומטרי משלבים מספר תחומים בבעיה אחת, למשל, גאומטריה ואלגברה, או כמו שבמקרה שלפנינו - גיאומטריה עם בעיות. בחלק מבעיות התנועה המופיעות במבחן הפסיכומטרי בתוך פרק חשיבה כמותית נתונים שני גופים אשר נעים ב-90° אחד לשני. בבעיות תנועה אלה, תנועת הגופים יוצרת משולש ישר זווית, ולכן, על מנת למצוא את המרחק בין הגופים נשתמש במשפט פיתגורס. בבעיות תנועה מסוג זה מומלץ להיעזר בסרטוט של תנועת הגופים, אחרת ייתכן ונפספס את העובדה שהם יוצרים משולש ישר זווית. אחת הטעויות הנפוצות היא להתייחס לבעיות תנועה אלו כל בעיות מהירות יחסית בהן עלינו לחבר או לחסר את המהירויות של שני הגופים, אך דרך זו נכונה רק כאשר הם נעים באותו כיוון או בכיוונים מנוגדים.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.