פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים
בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

הוצאה מקבוצה


בחירה מקבוצה / בחירה לאותו תפקיד / ללא חשיבות לסדר

בחלק מבעיות הצירופים בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי אנו מתבקשים לבחור מספר איברים מתוך קבוצה גדולה יותר, אולם סדר הבחירה של האיברים אינו משנה. מצב זה מתקיים כאשר האיברים הנבחרים ממלאים "אותו תפקיד". למשל, כאשר אנו בוחרים 2 סוכריות מתוך כד ובו יש 10 סוכריות שונות, לא משנה איזו סוכריה בחרנו ראשונה ואיזו שניה, שכן בסופו של דבר אנו לוקחים 2 סוכריות מהכד.
בעקרון, בעיות צירופים במבחן הפסיכומטרי מתחלקות לשני סוגים עיקריים - עם חשיבות לסדר (מדגם סדור) וללא חשיבות לסדר (מדגם לא סדור).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.