פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות
בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

תחום הגדרה


לפני שנעבור על סוגי בעיות ההסתברות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי, נלמד תחילה על תחום ההגדרה של ההסתברות. ראינו כבר שהסתברות תמיד מובעת כשבר (רצוי חלקי מצוי). לכן, הסתברות תמיד תהיה שבר בין אפס ל-1.

מאחר שבמצוי (במכנה) אנו רושמים את כל האפשרויות הקיימות, לא יכול להיות שהרצוי (המונה) יהיה גדול יותר. המקרה הקיצוני הוא שהרצוי יהיה שווה למצוי (מקרה בו כל האפשרויות הקיימות רצויות לנו), ואז ההסתברות תהיה שווה ל-1 (המונה שווה למכנה). בכל מקרה אחר, ההסתברות תהיה קטנה מ-1.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.