פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים
משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

פתיחת סוגריים בכפל


כשיש לנו איבר מחוץ לסוגריים, עלינו לכפול את כל האיברים שבתוך הסוגריים באותו האיבר.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.