פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 0-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה, בהתאם לרמת הקושי.

שאלות תנועה הן בעצם סוג של בעיות הספק:
מהירות היא הדרך שאני מספיק לעבור בזמן מסוים.
יש הרבה סוגים של בעיות תנועה, אך ניתן לפתור את כולם בעזרת המשוואה:

דרך = זמן • מהירות

ברוב בעיות התנועה מומלץ להיעזר בסרטוט של נתוני השאלה על-מנת לפתור אותה. בדרך כלל פתרון באמצעות סרטוט יכול לחסוך זמן, ויש בעיות תנועה שלא ניתן לפתור ללא סרטוט, כפי שנראה בהמשך בשאלות תנועה בהן 2 גופים נעים ב-°90 אחד לשני, ועל-מנת לפתור אותן יש צורך בשימוש במשפט פיתגורס.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.