פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מבוא


בעיות יחס הן אחד מסוגי הבעיות המילוליות המופיעות בפרק הכמותי במבחן הפסיכומטרי. המושג יחס מופיע בשאלות רבות בתחומים השונים של הבחינה, אך יש מעט מאוד בעיות יחס נפרדות.

בעמודים הבאים נלמד איך קוראים יחס ואיך כותבים אותו, וכיצד מתאימים את הכותרות ליחידות היחס המתאימות, אולם במבחן הפסיכומטרי אין צורך בידע זה.

בכל מקום בבחינה בו מופיע יחס כלשהו, אין צורך לדעת מהו "הכיוון הנכון" של היחס. כאשר יחס מופיע בתשובות, לא תהיינה שתי תשובות עם יחס הפוך אחת לשניה.
למרות שתשובות אלה נמצאות כמסיחים בספרי לימוד רבים - במבחן הפסיכומטרי זה לא יופיע!

בחלק מהמכונים (כגון יואל גבע), בעיות היחס נלמדות כחלק מבעיות כלליות של בניית משוואה, ולא כבעיות נפרדות כמו אחוזים, ממוצעים, תנועה, הספק וכו'.

ישנן שיטות שונות לפתור בעיות יחס (אותן נפרט בהמשך - מפתח יחס, ערך משולש), אך הדרך הנכונה ביותר לאור השאלות המופיעות במבחן הפסיכומטרי היא לתרגם את הבעיה למשוואה בעזרת הצבת x-ים.

בחלק מהמכונים ינסו למכור לכם שיטות שונות, אך הדרך העדיפה היא, ללא ספק, בניית משוואה.
 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.