פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

אינסוף פתרונות


כאשר פיתוח משוואה מביא למצב בו אותו ביטוי בדיוק מופיע בשני האגפים מדובר במשוואה בעלת אינסוף פתרונות. מצב זה אינו נפוץ מאוד בשאלות האלגברה במבחן הפסיכומטרי, אך מופיע מידי פעם, ואם לא נכיר אותו, זה יכול קצת לבלבל.
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.