פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות
בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 1-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה, בהתאם לרמת הקושי.

בעיות הסתברות מופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. בעיות הסתברות יש ללמוד לאחר שלמדתם לפתור את בעיות הצירופים.

יש מספר לא קטן של סוגים שונים של בעיות הסתברות אולם את כולן ניתן לפתור בעזרת נוסחה אחת. בהמשך נכיר את הסוגים השונים ונלמד לזהות אותם בנקל מאחר שאמנם ניתן לפתור את כולם בעזרת נוסחת ההסתברות, אך יש ניואנסים שונים בכל סוג וסוג. שאלות ההסתברות מופיעות כמעט בכל בחינה פסיכומטרית ולרוב אינן קשות במיוחד.
בחלק מהבחינות הפסיכומטריות האחרונות הופיעו מספר שאלות הסתברות לא קלות, אך הן הופיעו בסוף פרק חשיבה כמותית (שם מופיעות בדרך כלל השאלות הקשות).

תחילה ננסה להבין מהי הסתברות.
ההסתברות (הסיכוי) שמאורע (אירוע, מקרה) מסוים יקרה היא ניסיון לאמוד את הסבירות שהוא יקרה.


דוגמה:
הסבירות לקבלת "עץ" בהטלת מטבע גבוהה יותר מהסבירות לקבל את המספר 4 בהטלת קוביה.
בעזרת חישוב הסתברות ניתן להביע באופן מתמטי (מספרי) את הסבירות שכל אחד מהמאורעות יקרה, ויהיה אפשר לחשב בדיוק פי כמה גדולה ההסתברות לקבל "עץ" במטבע מההסתברות לקבל 4 בקוביה.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.