פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני


חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

סידורים - דוגמא 2


בתוך מקטע שאלות ההיגיון בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי, לעיתים מופיעים נתונים המתייחסים למספר שאלות ולא רק לשאלה אחת.
כאשר מופיעים נתונים המתייחסים למספר שאלות, עלינו לשבץ תחילה את הנתונים המקדימים, ורק לאחר מכן להמשיך לשאלות.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.