פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני


חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

סידורים - דוגמא 2


בתוך מקטע שאלות ההיגיון בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי, לעיתים מופיעים נתונים המתייחסים למספר שאלות ולא רק לשאלה אחת.
כאשר מופיעים נתונים המתייחסים למספר שאלות, עלינו לשבץ תחילה את הנתונים המקדימים, ורק לאחר מכן להמשיך לשאלות.
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin ilac clomipramin 300 mg

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin handelsname clomipramin 300 mg
clomipramin bivirkninger markepris.site clomipramin 300 mg
clomipramin bivirkninger clomipramin handelsname clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.