פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים
מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

צלע מול זווית


כלל נוסף במשולשים, קשור להתאמה בין גודל הזווית לאורך הצלע שמולה. שאלות לגבי כלל זה אינן נפוצות מאוד במבחן הפסיכומטרי, אך מידי פעם ניתן להיתקל בשאלה כזו במהלך הפרק הכמותי, והיכרות עם חוק זה תאפשר לנו לפתור את השאלה במהירות, ולהוסיף לנו עוד כמה נקודות לציון הפסיכומטרי.

במשולש, הצלעות והזוויות נמצאות ביחס ישר. ככל שהזווית יותר "פתוחה", כך הצלע שמולה גדולה יותר, וככל שהזווית יותר "סגורה", כך הצלע שמולה תהיה קטנה יותר.
במשולש, ככל שאחת הזוויות גדולה יותר, כך הזוויות האחרות תהיינה קטנות יותר, ולכן אם אחת הזוויות מאוד גדולה, הזוויות האחרות תהיינה מאוד קטנות, ולכן הצלע שמול הזווית הגדולה תהייה גדולה יותר מהצלעות שמול הזוויות הקטנות.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.