פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני


חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

שקרנים - הסבר כללי


מיקום: פרק חשיבה מילולית, אחרי שאלות השלמת משפטים, בתוך מקטע שאלות היגיון.
מספר שאלות: 0-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה.

שאלות שקרנים (יואל גבע, לחמן), הידועות גם כשאלות אמת שקר (קידום, אנקורי), מופיעות בתוך מקטע שאלות היגיון בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי.

בחלק משאלות השקרנים המופיעות במקטע ההיגיון בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי ניתן לדעת בוודאות אם אחד מהדוברים הוא שקרן או דובר אמת. במצב זה יש לנו הצבה בטוחה (עוגן) ממנה אפשר להמשיך הלאה.
ראשית ננסה למצוא עוגן בשאלות (עוגן = הצבה ודאית), ולאחר מכן נבדוק את שאר הדוברים ונראה האם הם דוברי אמת או שקר.

פרדוקס השקרן הוא מצב בו שקרן מעיד על עצמו כי הוא משקר. מצב זה אינו אפשרי, ולכן, בכל שאלה בה נתון כי שקרן מעיד על עצמו כי הוא משקר, או שמישהו אחר אומר שהוא שקרן והשקרן מסכים עימו, קיימת סתירה פנימית בנתונים ומצב זה אינו אפשרי. 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.