פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים
בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

חיסור אפשרויות


בעיות צירופים של חיסור אפשרויות הן בעיות פחות נפוצות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. בבעיות צירופים אלו, ישנו איסור קיום על חלק מהאפשרויות. על מנת לחשב את האפשרויות המתאימות, עלינו לחשב את מספר הצירופים הכולל, ולהפחית ממנו את מספר האפשרויות האסורות, ובכך נקבל את מספר הצירופים המותרים.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin handelsname clomipramin 300 mg
clomipramin bivirkninger markepris.site clomipramin 300 mg

vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin handelsname clomipramin 300 mg
clomipramin bivirkninger clomipramin handelsname clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.