פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים
בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

חיסור אפשרויות


בעיות צירופים של חיסור אפשרויות הן בעיות פחות נפוצות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. בבעיות צירופים אלו, ישנו איסור קיום על חלק מהאפשרויות. על מנת לחשב את האפשרויות המתאימות, עלינו לחשב את מספר הצירופים הכולל, ולהפחית ממנו את מספר האפשרויות האסורות, ובכך נקבל את מספר הצירופים המותרים.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.