פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה
שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

חיסור


פעולת החיסור היא פעולה המחסרת את ערכו של מספר אחד ממספר אחר. לדוגמה:
? = 3 - 5

שינויים בסימן הפעולה:
כל מספר יכול להיות חיובי או שלילי (למעט אפס, שאינו חיובי ואינו שלילי). חשוב להקפיד על הסימן של כל מספר ומספר, ולזכור כי הסימן של המספר תמיד מופיע משמאל למספר.
כאשר מדובר במספר שלילי, תמיד חייב להופיע מינוס מצד שמאל שלו, אולם כאשר מדובר במספר חיובי, בדרך-כלל לא יופיע הסימן פלוס, ולכן, כאשר אנו רואים מספר ללא כל סימן, ברירת המחדל היא שהמספר חיובי.
למשל, את המספר החיובי "שבע" ניתן לרשום גם כך: 7, וגם כך: 7+.
את המספר השלילי "מינוס חמש" ניתן לרשום רק כך: 5-.

כאשר מחסרים מספר חיובי ממספר חיובי אחר, התוצאה יכולה להיות חיובית או שלילית - תלוי איזה מהמספרים גדול יותר.

כאשר מחסרים מספר שלילי ממספר חיובי, התוצאה תמיד תהיה חיובית.

כאשר מחסרים מספר חיובי ממספר שלילי, התוצאה תמיד תהיה שלילית.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.