פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות
בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מאורע משלים


הגדרה נוספת שעלינו להכיר בטרם נעבור על סוגי בעיות ההסתברות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי, היא המאורע המשלים.

מאורע - אירוע מסוים (כגון הטלת קוביה, הטלת מטבע וכדומה).
מאורע משלים - סך האפשרויות בהן מאורע מסוים אינו מתרחש.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.