פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים
שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

כפל שורשים


אחד הכללים החשובים ביותר בשורשים, אשר בא לידי ביטוי בחלק גדול משאלות השורשים המופיעות במבחן הפסיכומטרי, הוא הכלל של כפל שורשים (כאשר המציין של השורש זהה).

כאשר יש לנו כפל בין שני שורשים בעלי אותו מציין, ניתן פשוט להכניס את שני המספרים יחד אל מתחת לשורש, ולכפול ביניהם בתוך השורש.

נראה זאת בעזרת מספר דוגמאות, בהן נפשט את הביטויים גם בעזרת הכלל של כפל שורשים, ולאחר מכן גם בעזרת המרת שורש לחזקה, ונראה כי נקבל את אותה תשובה.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.