פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שאלות בנוסחה


אחד הסוגים הפחות נפוצים של שאלות חוקיות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הן שאלות נוסחה. בשאלות אלו מציעים לנו בתשובות נוסחאות שונות למציאת איבר כללי בסדרה, ואנו צריכים למצוא את הנוסחה המתאימה.
דרך הפתרון תהיה הצבה של האיברים בטבלה, ופסילת תשובות.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.