פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

מעוין


מרובע נוסף שמופיע בשאלות גיאומטריה במבחן הפסיכומטרי הוא המעוין. מעוין הוא בעצם מקבילית מיוחדת - מקבילית שכל צלעותיה שוות.
לכן, כל תכונות המקבילית מתקיימות גם במעוין, ובנוסף, יש לו מספר תכונות נוספות.

ניתן להגדיר מעוין גם כדלתון שכל צלעותיו שוות, או כדלתון שאלכסוניו חוצים זה את זה, ולכן, בנוסף על תכונות המקבילית, הוא מקיים גם את כל תכונות הדלתון.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.