פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני


חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא


 
 

דגשים ועבודה נכונה


מכיוון ששאלות הבנת הנקרא מופיעות בחלקו האחרון של פרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי, לרוב אנו מגיים אליהן כאשר לא נותר לנו הרבה זמן, ולכן עלינו למצוא דרך לפתור את השאלות ללא קריאת הקטע.

השאלות בנושא הבנת הנקרא מופיעות לפי סדר הופעת התשובות בקטע, ובכך מקלות עלינו לפתרן ללא קריאה מלאה של הקטע, אלא רק את החלק הרלוונטי לפתרון השאלה הספציפית.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.