פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

סתירת טענות


בחלק גדול משאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי נתבקש למצוא טענה סותרת או שאינה סותרת טענה אחרת או מסקנה הנובעות משילוב של טענות. שאלות אלו נפוצות מאוד בבחינה וכדאי ללמוד נושא זה בקפידה.
בחלק גדול מהמקרים ניתן פשוט להשתמש בהיגיון, אך יש כמובן טכניקה שעוזרת בסתירת טענות.

ניתן לסתור טענות בעזרת שיטה/טכניקה, או בעזרת היגיון בריא. על מנת לסתור טענה מסוג כלשהו (תנאי או קיום), יש צורך בטענה מהסוג השני:
בכדי לסתור טענת תנאי (טענה כללית), יש צורך בטענת קיום (טענה ישית).
בכדי לסתור טענת קיום (טענה ישית), יש צורך בטענת תנאי (טענה כללית). 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.