פסיכומטריהסברים ותרגול
 
 
ed caused by diabetes sildenafil diabetes
free cialis coupon coupons for prescription drugs cialis discounts coupons
cialis prescription coupon click cialis discount coupon
prescription drug cards mha.dk prescription discount coupons
coupons cialis is-aber.net online cialis coupons
coupons cialis is-aber.net online cialis coupons
diflucan zdravilo onlineseoanalyzer.com diflucan delovanje
cymbalta 30mg go cymbalta
simvastatin krka click simvastatin 20 mg
drug coupons cialis coupons from lilly coupons for prescription medications
canesten gyn canesten nagelset canesten extra

מאת: אלעד שווייצר

מבחן אמי"ר / מבחן אמיר"ם

מבנה מבחן אמי"ר

איך נראה מבחן אמי"ר?
רגע לפני שאתם מתחילים לפתור מבחני אמי"ר לדוגמא, חשוב להכיר את המבנה של מבחן אמי"ר.

מבחן אמי"ר בנוי משלושה פרקים זהים בני 27-29 שאלות בכל פרק, כאשר לכל פרק מוקצבות 25 דקות (קצת פחות מדקה לשאלה). כל השאלות במבחן אמיר הן שאלות רבות ברירה (שאלות אמריקאיות) עם 4 תשובות אפשריות לכל שאלה. מבחן אמי"ר בנוי כך שהשאלות בכל אחד מהפרקים מופיעות בסדר קושי עולה, עם מספר הסתייגויות אותן נפרט בהמשך.

בערכת ההכנה של ספרי האמי"ר של פסיכו תוכלו למצוא 5 מבחני אמי"ר לדוגמה להתנסות עצמית, ושם תוכלו לראות בדיוק כיצד נראה מבחן אמי"ר ואיך בנוי כל פרק.

מבנה פרק אנגלית
כל פרק אנגלית במבחן אמי"ר מורכב מ-4 מקטעים של שאלות:

מקטע ראשון - שאלות השלמת משפטים, בהן מופיע משפט אותו עם חלק חסר אותו יש להשלים בעזרת מילה מתוך התשובות.

מקטע שני - שאלות ניסוח מחדש, בהן מופיע משפט בשאלה, ויש למצוא את המשפט הקרוב אליו ביותר במשמעותו מבין התשובות.

מקטעים שלישי ורביעי - שני קטעי קריאה, שלאחר כל אחד מהם מופיעות 5 שאלות על הכתוב בקטע.

השאלות בכל אחד משני המקטעים הראשונים (השלמת משפטים וניסוח מחדש) מסודרות בסדר קושי עולה), ואילו בשאלות הבנת הנקרא השאלות מופיעות לפי סדר הופעתן בקטע. זאת אומרת, שאם התשובה לשאלה הראשונה בהבנת הנקרא הופיעה בשורה 12, הרי שהתשובות לשאלה השניה תופיע משורה 12 ואילך.

השלמת משפטים - Sentence Completion
בשאלות השלמת משפטים במבחן אמי"ר נבדקת בעיקר השליטה שלכם באוצר המילים באנגלית, וכן ההבנה של מבנה המשפט והתפקיד של מילות הקישור בו. הדרך ללמוד לקראת שאלות אלה היא בעיקר שיפור אוצר המילים בעזרת מילון למבחן אמי"ר, וכן שינון של טבלת מילות קישור, תחיליות וסופיות באנגלית.

הכרות עם התחיליות השונות באנגלית יכולה לשפר את אוצר המילים שלכם באופן משמעותי, במיוחד כשמדובר בשאלות השלמת משפטים המופיעות בבחינת אמי"ר או בפרקי האנגלית בפסיכומטרי. מכיוון שמדובר במבחן אמריקאי, לעיתים ידיעת המשמעות של תחילית מסוימת מספיקה על מנת למצוא את התשובה הנכונה.

ניסוח מחדש - Restatements
שאלות ניסוח מחדש במבחן אמי"ר הן מעט מורכבות יותר משאלות השלמת משפטים, ובודקות בעיקר את היכולת שלכם להבין משפטים באנגלית ואת ההקשרים בין החלקים השונים של המשפטים (למשל, קשר של ניגוד, סיבה ותוצאה, הסבר, פירוט וכדומה).

שאלות ניסוח מחדש נחשבות קשות יותר, אך למרות זאת, דווקא בהן ישנן שיטות שיכולות לעזור לכם לפתור אותן גם אם לא הבנתם את המשפט כולו. שיטות אלו מסתמכות על עקרון פסילת תשובות - במקום לחפש את התשובה הנכונה, לעיתים קל יותר לפסול תשובות שברור שאינן נכונות, עד שנשארים עם תשובה אחרונה שחייבת להיות נכונה.

שאלות הבנת הנקרא - Reading Comprehension
בסופו של כל פרק אנגלית במבחן אמי"ר ובמבחן פסיכומטרי ישנם שני קטעי קריאה, ולאחר כל אחד מהם מופיעות 5 שאלות על הכתוב בקטע. את השאלות נהוג לחלק לשני סוגים - שאלות אצבע ושאלות כלליות. שאלות אצבע הן שאלות שמפנות למיקום ספציפי בקטע - לשורה או לפסקה מסוימת בה אמורה להופיע התשובה. שאלות אלו נחשבות קלות יותר ומומלץ לפתור אותן תחילה. שאלות כלליות הן שאלות שעוסקות בכל הקטע (למשל, מציאת כותרת שמתאימה לקטע), ובדרך כלל נדרש לקרוא את הקטע כולו כדי לעונת עליהן. לכן, מומלץ בדרך כלל לגשת לשאלות אלו בסוף, לאחר שפתרתם את שאלות האצבע וכבר קראתם חלק ניכר מהקטע.
ed caused by diabetes sildenafil diabetes
new prescription coupons blog.nvcoin.com lilly cialis coupon
cialis prescription coupon click cialis discount coupon
free prescription cards go coupon for prescription
prescription drug cards mha.dk prescription discount coupons
prescription drug cards site prescription discount coupons
coupons cialis open online cialis coupons
buscopan dragees buscopan 10 mg buscopan wirkung
kamagra forum twodrunkmoms.com kamagra oral jelly
kamagra forum twodrunkmoms.com kamagra oral jelly
keppra eureka keppra keppra 750
keppra eureka keppra keppra 750
keppra injectable keppra 750 keppra eureka
tegretol tegretol 400 tegretol
motilium pregnancy class truonggiang.net motilium uses
prescription discount coupons go cialis discount coupons online
naltrexone drug test naltrexone alcoholism medication vivitrol shot cost

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.